آگهی و اطلاعیه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده سال 99

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده سال 99

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده سال 99


مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 22/1/1400 در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

 بسمه تعالي

تاريخ انتشار :   26/ 1399/12

 

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

 

       مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1400/1/22در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران ثبتی شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 31/6/1399  

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/6/31و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/6/31

     6-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان        رسمیت می یابد .

 

                                                                         هيئت مديره

 

                                                           
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 اسفند 1399 - ساعت: 00:08

چاپ

پیوند های مرتبط