آگهی و اطلاعیه
اعلام اسامی کاندیداهای حقیقی و حقوقی عضویت در هیئت مدیره  سال ۹۹

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

اعلام اسامی کاندیداهای حقیقی و حقوقی عضویت در هیئت مدیره سال ۹۹


اعلام اسامی کاندیداهای حقیقی و حقوقی عضویت در هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان
مجمع عمومی عادی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 دی 1399 - ساعت: 01:14

چاپ

پیوند های مرتبط