آگهی و اطلاعیه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه 97

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه 97


مجمع عمومي عادی سالیانه شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

 بسمه تعالي

تاريخ انتشار :   1397/09/28

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

      مجمع عمومي عادی سالیانه شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

2-     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

3-  بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) و تصمیم گیری برای تقسیم سود سال مالی منتهی به 1397/06/31

4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/06/31و تعیین حق الزحمه

5-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

6-    تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/06/31

7-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 06/31/ 1398

8-    انتخاب اعضای هیئت مدیره

     9-سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع عمومی عادی باشد .

لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان       رسمیت می یابد .

ضمناً با عنایت به برگزاری انتخابات هیئت مدیره در این مجمع ، مستدعی است در صورت تمایل کاندیداتوری آن شرکت را کتباً حداکثر تا تاریخ 97/10/18اعلام فرمائید .

                                                                         هيئت مديره
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1397 - ساعت: 09:00

چاپ

پیوند های مرتبط