آگهی و اطلاعیه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده 96

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده 96


مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 24/12/1396 در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

بسمه تعالي

تاريخ انتشار : 13/12/96

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

       مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 24/12/1396 در محل دفتر شركت سرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .

از كليه نمايندگان قانونی سهامداران دعوت می شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

1- تصمیم گیری در خصوص تعیین مبلغ تقسیم سود عملکرد مربوط به سنوات 31/6/86 الی 31/6/96 شرکت ( تکلیف مجمع عمومی عادی مورخ 30/10/96 )

2-   تعیین پاداش هیئت مدیره

 لازم به یادآوری است :

این مجمع با حضور نصف به علاوه یک هر چند تعداد اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان  رسمیت می یابد .

 

 

                                                                         هيئت مديره              
تاریخ انتشار : یکشنبه 13 اسفند 1396 - ساعت: 00:08

چاپ

پیوند های مرتبط